Příslušenství pro MT - Prodejní cena dle - Dodavatele